NORMES DE P3NORMES GENERALS DEL CURS

 ANIVERSARIS

  ·    Per celebrar el seu aniversari es podrà portar una llaminadura o un esmorzar, ja sigui pastís (tallat), o entrepans,  i beguda

·     Les invitacions d’aniversari es repartiran a  l’aula sempre que n’hi hagi per tots els nens/es

·     Els nens/es que marxen amb una altra família per anar a una festa d’aniversari hauran de portar una autorització signada.

 

ESMORZARS


·      Procureu que els esmorzars siguin variats i intenteu portar el menys possible “bolleria” per tal de fomentar una bona alimentació.

·         Cal portar tovalló de roba cada dia a l’escola o utilitzar el boc’n’roll com a tal.

 

 

PUNTUALITAT

 • Si un nen/a arriba tard haurà d’entrar per recepció.
 • Si un nen/a arriba tard i té especialista no hi podrà assistir.
 • Cal ser puntuals a les recollides. Si arribeu tard haureu de recollir el vostre fill/a a recepció. 

 

 

MEDICAMENTS I MALALTIES

·         Si un nen/a ha de prendre algun medicament  ha de portar l’autorització mèdica de l’escola signada.

·         No es donarà cap antitèrmic (ni dalsy ni apiretal...). En cas de febre, l’hauran de venir a recollir. No s’acceptarà l’autorització telefònica.

·         Si un nen/a marxa a casa amb febre no podrà assistir a l’escola fins al cap de 24 hores de no haver tingut febre.

·         Si un nen/a té polls o llémenes no podrà assistir a l’escola fins que hagi acabat el tractament i tingui el cap net.

 

 

       ALTRES:


 • Durant el curs treballem l’autonomia i  la responsabilitat. Si el vostre fill/a s’oblida qualsevol cosa a l’aula ho haurà de recollir l’endemà. D’aquesta manera ajudarem al vostre fill/a a fer-se gran i a tenir cura de les seves coses.
 • La bata taronja la utilitzarem cada dia. Cal portar-la el dilluns i divendres torna a casa per rentar. Dilluns cal portar-la neta. És important marcar-la amb el nom i cognom perquè totes les bates són iguals.
 • Els nens de menjador fixes també hauran de portar la bata blava marcada amb el nom i cognoms. Aquesta bata es portarà a casa per rentar dimecres i divendres.
 • Per fer psicomotricitat s’haurà de portar el xandall de l’escola marcat amb el nom i els cognoms. Si un nen/a, reiterativament, no el duu no podrà fer aquesta activitat.
 • Per fer psicomotricitat i música s’hauran de portar bambes de velcro marcades amb el nom i els cognoms.
 • Per fer tallers cal portar la bata taronja.
 • No es poden portar motxilles de rodes.
 • No es podran portar a l’escola: collarets, maquillatge, rellotges, braçalets, ungles pintades, xumets.
 • Qualsevol peça de roba haurà d’anar marcada amb el nom i cognoms amb una beta de 20 cm per penjar-la al penjador.
 • Les bambes de velcro hauran d’anar marcades amb el nom i cognom.
 • La carpeta de l’escola s’ha de retornar l’endemà d’haver-la rebut.
 • Els nens/es que es queden a alguna activitat extraescolar dins de l’escola, podran berenar a l’aula a l’estona del micro.

   

BON CURS A TOTS/ES 

           MESTRES DE P3