EQUIP DE MESTRES

 ANNA POQUET BLANCO
Tutora P3A Pops

 GEMMA MOLINS MAS
Tutora P3B Crancs
 RUT MONTERO CATALÁN
Tutora P3C Gambes

DOLORS CALDERÓN ARENAS
Mestra de Psicomotricitat
Mestra de Música

 
INGRID FLORIACH BIGORRA
Mestra de Descoberta
 
MARTA MONTASELL RECODER
Mestra de Tallers
Orientadora de l'Etapa d'Infantil
 


 

CARLA ALEÑÀ MOLINS
Mestra de desdoblament i Pràxies